جزئیات بیشتر

تصاویر کنفرانس‌های برگزار شده

 

 

جزئیات بیشتر

کروکی محل برگزاری کنفرانس


سخنرانان ویژه چهارمین دوره کنفرانس

                              

مقالات کاربردی


دوره بین‌المللی مهندسی ارزشسخنرانان کنفرانس از ابتدا تا کنون

 

  


برخی ارائه دهندگان برتر مقالات (ادوار کنفرانس)

تاریخ های مهم

محورهای کنفرانس