جزئیات بیشتر

تصاویر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

جزئیات بیشتر

پیام نائب رئیس انجمن مهندسی ارزش هند به کنفرانس ارزش

جزئیات بیشتر

برنامه زمان بندی

کارگاه های جانبی

دبیر علمی

 
جزئیات بیشتر

تاریخ های مهمجزئیات بیشتر

محور های کنفرانس

پوستر کنفرانس