جزئیات بیشتر

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش 20 و 21 آذر 96

دبیر کمیته علمی

 
جزئیات بیشتر

تصاویر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

جزئیات بیشتر

تصاویر کارگاه های سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

جزئیات بیشتر

پیام نائب رئیس انجمن مهندسی ارزش هند به کنفرانس ارزش

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهمجزئیات بیشتر

محور های کنفرانس

پوستر کنفرانس